CẢNG VỤ HÀNG HẢI NAM ĐỊNH

Tên tiếng anh: MARITIME ADMINISTRATION OF NAM DINH
Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (+84-228)3876095 - Fax: 84.(0228) 3876215
Email: cangvu.ndh@vinamarine.com.vn
Website: http://cangvuhanghainamdinh.gov.vn