Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải.

Thứ Tư, 20/03/2019, 14:44 GMT+7
Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH về việc quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 26/12/2018, có hiệu lực từ ngày 20/02/2019.

Tùy từng trường hợp cụ thể mà thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải, cụ thể:

- Đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải cấp cơ sở được thành lập trong trường hợp: Chủ tàu hoặc thuyền trưởng trong trường hợp được chủ tàu ủy quyền bằng văn bản có trách nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải cấp cơ sở để tiến hành điều tra tai nạn lao động hành hải nhẹ, tai nạn lao động hành hải nặng làm bị thương nặng một thuyền viên thuộc thẩm quyền quản lý của mình;

- Đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải cấp tỉnh: Ngay khi nhận được tin báo xảy ra tai nạn lao động hàng hải chết người hoặc tai nạn lao động hành hải làm hai thuyền viên bị tai nạn nặng trở lên, Cảng vụ hàng hải khu vực chủ trì quyết định thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải cấp tỉnh;…