Thông báo tuyển dụng

Thứ Năm, 18/04/2019, 17:09 GMT+7

 THÔNG BÁO

 Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

 

Cảng vụ hàng hải Nam Định thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 với nội dung như sau:

I. Vị trí và số lượng viên chức cần tuyển

1. Vị trí: Kế toán;        Số lượng: 01 người

          2. Vị trí: Thủy thủ ca nô công vụ;     Số lượng: 01 người

          II. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

III. Thời gian địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển

1. Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày từ ngày 18/4/2019 đến ngày 18/5/2019 (trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc);

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Nam Định, Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định;

Ghi chú: Thông tin chi tiết nơi làm việc, điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ….xem chi tiết đính kèm