Thông báo tuyển dụng

Thứ Ba, 25/06/2019, 13:51 GMT+7

THÔNG BÁO

 Về việc tuyển dụng viên chức Cảng vụ hàng hải Nam Định

 

Cảng vụ hàng hải Nam Định thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 với nội dung như sau:

I. Vị trí và số lượng viên chức cần tuyển

1. Vị trí: Theo dõi thi hành pháp luật;        Số lượng: 02 người

2. Vị trí: An toàn - An ninh hàng hải;         Số lượng: 02 người

3. Vị trí: Tài chính - Kế toán;            Số lượng: 01 người

4. Vị trí Tổ chức - Nhân sự;              Số lượng: 01 người

5. Vị trí: Thuyền trưởng ca nô công vụ;     Số lượng: 01 người

          II. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

III. Thời gian địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển

1. Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày từ ngày 24/6/2019 đến ngày 23/7/2019 (trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc);

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Nam Định, Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định;

Ghi chú: Thông tin chi tiết nơi làm việc, điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ….xem chi tiết đính kèm