Nghị định số 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Thứ Tư, 27/11/2019, 15:59 GMT+7

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử sụng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 và thay thế Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

Các bài đã đăng