Cảng vụ Hàng hải Nam Định tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2020

Thứ Ba, 10/12/2019, 16:24 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Nam Định

tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2020

 

 Đỗ Minh Chiến

Thực hiện Chỉ thị Liên tịch số 4381/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN, ngày 22/11/2019 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Ban thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức; Hội nghị Công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động; Công văn số 4382/BCĐ, ngày 22/11/2019 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị CBCV, Hội nghị CCVC. Theo đó, ngày 09/12/2019 Cảng vụ Hàng hải Nam Định đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Duy Thắng – Trưởng phòng An toàn – Anh ninh hàng hải, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam.

Về phía Cảng vụ hàng hải Nam Định có đồng chí Đinh Quang Đăng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nam Định, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Nam Định là hoạt động được tổ chức hàng năm, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Năm 2019, Cảng vụ hàng hải Nam Định đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác quản lý nhà nước tại cảng biển. Đơn vị đã luôn tích cực chủ động tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức công tác tuyên truyền pháp luật đến các đối tượng hoạt động hàng hải. Duy trì công tác kiểm tra giám sát hoạt động hàng hải, đảm bảo an toàn an ninh hàng hải, không để xảy ra các  tai nạn sự cố trong vùng nước cảng biển; Chỉ đạo tăng cường cải cách thủ tục hành chính tại cảng biển tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Công tác thu phí và lệ phí đã đạt và vượt mức chỉ tiêu được giao. Công tác dân chủ trong hoạt động cơ quan luôn được duy trì, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, phát huy được trí tuệ tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảm bảo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn hóa công sở, thái độ, tác phong, lề lối làm việc và phát huy tốt vai trò của Chi ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc thực hiện quyền làm chủ của tập thể và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức.

 Hội nghị cũng đã thảo luận các bản báo cáo với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, thể hiện được ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, Hội nghị tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cần đẩy mạnh công tác cải cách, trọng tâm là rà soát cải cách thủ tục hành chính theo hướng nhanh về thời gian, gọn về thủ tục, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân. Tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp quản lý nhằm thu hút tàu thuyền ra, vào hoạt động tại khu vực cảng biển Nam Định. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên, người lao động có sự đồng thuận và thực hiện tốt Đề án sát nhập các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HHVN theo Quyết định số 265-QĐ/BGTVG, ngày 18/02/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT và theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội.

Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua, khen thưởng của đơn vị đã thông qua các quyết định khen thưởng của các cấp cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào, hoạt động của đơn vị đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công chức, viên chức đồng chí Võ Duy Thắng – Trưởng phòng An toàn – Anh ninh hàng hải, thành viên Ban chỉ đạo về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Cục Hàng hải Việt Nam đã biểu dương những thành tích mà Cảng vụ hàng hải Nam Định đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, cũng yêu cầu đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Cục Hàng hải Việt Nam giao, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải; chăm lo đời sống cho công chức, viên chức, bố trí để công chức, viên chức học tập, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, trách nhiệm nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thay mặt công chức, viên chức cơ quan, Ông Đinh Quang Đăng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Duy Thắng, đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức cần cố gắng hơn nữa trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải trên địa bàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Nam Định trên địa bàn.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của Cảng vụ hàng hải Nam Định đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí, đã thực sự phát huy được sức mạnh tập thể, tính sáng tạo, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị công chức, viên chức năm 2020