Cảng vụ hàng hải Nam Định tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 2

Thứ Tư, 12/02/2020, 15:41 GMT+7

Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019

tại Cảng vụ Hàng hải Nam Định

 

Thực hiện Kế hoạch số 3598/KH-CHHVN ngày 30/9/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến của Cục Hàng hải Việt Nam, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải.

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Theo đó, ngày 11/02/2020, Cảng vụ Hàng hải Nam Định đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019 nhằm biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, qua đó, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát động phong trào thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Cơ quan vững mạnh gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh của tập thể người lao động, tạo sự đồng thuận trong đơn vị.

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, các quy định về công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt pháp luật và các chính sách về thi đua, khen thưởng, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ. Chú trọng việc phát hiện các điển hình tiên tiến và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng, tập thể suy tôn để biểu dương, tôn vinh kịp thời và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng để các điển hình tiên tiến tiêu biểu được lan tỏa thực sự hiệu quả trong đơn vị../.

Cảng vụ Hàng hải Nam Định