Công văn 829/BYT-MT của Bộ Y tế hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá

Thứ Năm, 27/02/2020, 15:19 GMT+7