Thông báo về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc về chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên trong mùa dịch Covid-19

Thứ Ba, 31/03/2020, 10:04 GMT+7