Giấy chứng nhận sức khỏe của thuyền viên trong thời điểm dịch Covid-19

Thứ Ba, 07/04/2020, 14:10 GMT+7