Gia hạn thời gian làm việc trên tàu cho thuyền viên theo hướng dẫn của Tổ chức Lao động quốc tế

Thứ Sáu, 07/08/2020, 16:21 GMT+7