Chủ tàu giữ giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên

Thứ Sáu, 18/09/2020, 15:29 GMT+7