Học và làm theo Bác ở Cảng vụ hàng hải Nam Định

Học và làm theo Bác ở Cảng vụ hàng hải Nam Định

Thứ Tư, 21/08/2019, 14:34 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Cảng vụ hàng hải Nam Định đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đề ra.
Các bài đã đăng