Kế hoạch

Kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2019

Thứ Sáu, 11/10/2019, 16:55 GMT+7

Thực hiện Công văn số 326/CĐCHHVN ngày 04/10/2019 của Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam về việc hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019, Công đoàn Cảng vụ hàng hải Nam Định xây dựng Kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2