In trang này
STT
Tên văn bản
Tải về
Triển khai quy định tại Phụ lục VI Công ước MARPOL về kiểm soát hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu sử dụng trên tàu biển
Thông tư 15/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải
Thông tư 10/2019/TT-BGTVT phòng chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải
Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải.
Văn bản quy định tuyển dụng mới
Quy định họp mới nhất!
Vi phạm lĩnh vực hàng hải bị phạt tới 100 triệu đồng
Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi
Quyết định số 2818
Quyết định 2784 của Bộ GTVT
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử phạt vi phạm hành chính
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KIỂM TÀU BIỂN VIỆT NAM
Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015 của Bộ Giao thông vận tait quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.
Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
  • Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Nam Định - Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định
  • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên cangvuhanghainamdinh.gov.vn